چقدر خوبه تو این دنیای پر از نامرد و نامردی، یه مرد واقعی داشته باشی که مردونه کنارت باشه،

همیشه پشتت باشه،برات یه تکه گاهِ محکم باشه،خیالت راحت باشه که تو رو با دنیا هم عوض نمیکنه...

 وحیدم من به بودن با تو افتخار میکنم

افتخار میکنم که عاشق تو شدم،

بعضی ها عاشق یه آدمایی میشن که خودشونم خجالت میکشن بگن عاشق کی شدن

ولی من دلم میخواد دستتو بگیرم و با افتخار به همه ی دنیا نشونت بدم...

دلم میخواد همه بدونن چقدر مهربونی،چقدر مردی و چقدر منو دوست داری و عاشقمی...

اینقدر دوستت دارم و عاشقتم که دیگه طاقت نیاوردم بخوابم بعدا بیام بنویسم

الان ساعت 5صبح از تخت خوابم اومدم بیرون لپ تاپ روشن کردم تا حرف دلمو بنویسم...

همه ی اینا رو برای خودتم تو مسیج فرستادم...

وحیدم ازت یه دنیا ممنونم که برام هیچی کم نمیذاری...

نمیدونی چقدر امشب دیوونه تر و عاشق تر شدم وقتی گفتی هیچکس جای من برات نمیشه...

خوشحالم که ازم راضی هستی ،میدونم که حرفات از ته دلت هست و هیچوقت بهم دروغ نمیگی.

میدونم که عشق منو تو رو هیچ احدی نداره.یعنی واقعا خدا دلش میاد ما رو با این همه عشق از هم جدا کنه؟

امکان نداره... من مطمئنم بهم میرسیم مطمئنم که تو مال خودمی...

شک ندارم که ما کنار همدیگه خوشبخت تر از همه هستیم...

خدایا شکرت که یه مردِ خوب و مهربون رو تو زندگیم آوردی،شکرت...این خودش بهترین نعمته!!!